+44 (0)1285 323 626   info@motion-marketing.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacy Policy
Motion Marketing

Motion Marketing åtar sig att se till att din personliga information är skyddad och inte missbrukas. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information Motion Marketing Ltd. samlar in, sparar och använder från www.motion-marketing.com.

När vi i denna i denna Integritetspolicy skriver ”oss”, ”vi” eller ”vår”, refererar vi till Motion Marketing Ltd. Genom att dela din personliga information med oss, och genom att fortsatt använda vår hemsida, bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Vi värdesätter din integritet och vill därför endast samla in den information som verkligen behövs. Vår främsta orsak till insamling av personlig information är att förbättra användarupplevelsen och bättre förstå dina behov och krav på våra onlinetjänster. Vi samlar in följande information:

Hur vi använder den insamlade informationen

Vi samlar in information för att förstå vad våra besökare har för önskemål och krav samt för att erbjuda en förbättrad användarupplevelse. Vi samlar också information om du ger medgivande att vi skickar e-postkommunikation till dig, där vi erbjuder tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Vi använder din information på följande sätt:

Vi sparar bara din personliga information så länge som vi behöver den enligt lag och vi använder den endast enligt denna integritetspoilcy.

Vilken persolig information delas av motion marketing?

Vi säljer eller delar aldrig din personliga information med tredjepart.

Vi använder följande tredjeparts tjänster för att behandla och spara din data:

Marknadskommunikation

Vi vill gärna kommunicera med våra kunder för att dela med oss av våra erfarenheter från olika branscher och projekt, samt bloggartiklar och event som kan vara av intresse för våra kunder. Vi skickar information om du medgivit att vi får det. Du kan självklart avregistrera dig när helst du önskar.

Tredjeparts hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra tredjepartshemsidor som kan vara av intresse. Vi har inte kontroll över hemsidor från tredjepart och dess innehåll. Denna integritetspolicy gäller endast denna hemsida. För integritetspolicy från tredjepart, se deras hemsidor.

Dina lagliga rättigheter

Enligt gällande lag har du ett antal rättigheter angående behandling av dina personuppgifter, exempelvis:

  1. Rätten att informeras om hur dina personliga uppgifter används.
  2. Rätten att begära åtkomst till din personliga information.
  3. Rätten att begära korrigering av alla felaktigheter i dina personuppgifter.
  4. Rätten att begära radering av din data, eller begränsa behandling av dessa.
  5. Rätten att stoppa direktmarknadsföring från oss.
  6. Rätten att begära personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
  7. Rätten att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.


Om du vill verkställa dessa rättigheter eller har ett klagomål, vänligen kontakta oss.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi uppdaterar regelbundet vår integritetspolicy, senaste uppdatering finns alltid tillgänglig på denna sida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 19 february, 2020.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy eller den information som vi sparar.