+44 (0)1285 323 626   info@motion-marketing.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För dig i B2B, IT/teknik: Vill du ta din marknadsföring till nästa nivå?

För dig i B2B, IT/teknik: Vill du ta din marknadsföring till nästa nivå?

 
 
15 November, 2018

Bättre resultat med marknadsföring

Som IT bolag verkar de flesta på en konkurrensutsatt marknad. Skillnaderna mellan tjänster och produkter kan vara små, vad är det då som gör vissa bolag till vinnare? En del av lösningen är en effektiv process för marknad- och säljarbete. En kontinuerlig kommunikation med kunder och partners via rätt kanaler som genererar leads och merförsäljning.

Marknadskonsult – professionell och flexibel lösning

Många IT- och teknikföretag vill jobba mer med marknadsföring för att nå bättre resultat. Genom att arbeta med en marknadskonsult undviker du investeringen i egen personal till marknadsavdelningen samt att du får ett erfaret team som snabbt är igång.

Du väljer själv i vilken omfattning du vill ha arbete utfört, de flesta kunder har varierande mängd arbete månadsvis, vilket ger dig flexibilitet och optimering av resurser och kostnader.

Vi är en förlängning av din organisation

Vi arbetar som en förlängning av kundens organisation – vi är deras marknadsavdelning och bollplank i alla typer av marknads- och säljrelaterade frågor, från planering och praktiskt utförande till strategisk rådgivning. När du anlitar Motion Marketing får du en dedikerad och erfaren marknadskonsult som fungerar som din Marknadschef/Marketing Manager. Du får också tillgång till ett professionellt team av designers och digital-specialister som fungerar som resurser i olika projekt.

Så går det till

Vi sätter tillsammans med dig upp en plan som kan täcka ett kvartal, halvår eller år. Planen innehåller målsättningar länkade till din affärsplan samt inplanerade aktiviteter. Det kan vara leadsgenerering, nyhetsbrev, hemsidor, kampanjer, event, kundcase, produktblad, sociala medier, kommunikation m.m. Allt beroende på hur din verksamhet ser ut vilka behov som finns. Vi har regelbundna avstämningar mot plan med våra kunder, och sitter också ute hos kunden vid behov.

Vi jobbar nära ditt säljteam

Marknad i samarbete med sälj ger absolut bäst effekt, för IT B2B blir utväxlingen extra stor då många lösningar och produkter kan vara komplexa och samspelet marknad-sälj är en framgångsfaktor.  Vi är vana att titta på kundresan och säljprocesser utifrån ett marknads- och säljperspektiv, vi vet hur vi kan korta och förenkla säljprocessen med rätt marknads- och säljinsatser.

Vi har fokus på B2B, IT och teknik.

Vi har lång erfarenhet av din bransch och vi kan snabbt sätta oss in i din verksamhet. Vi är vana med olika affärsprocesser inom IT och teknik både för direktförsäljning och indirektförsäljning via kanal.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!

Vi är ett par extra händer vid belastningstoppar
Precis som på de flesta andra avdelningar har marknadsavdelningen belastningstoppar som kan vara påfrestande, t.ex. vid event, kundaktiviteter, rebrandning projekt, kampanjer m.m. Vi har erfarna konsulter som snabbt är igång och ser till att allt ni planerat blir genomfört effektivt och strukturerat. Kontakta oss för mer information

Fler leads tack!

Fler leads tack!

 
 

Att generera högkvalitativa leads kräver att du har ett tydligt budskap och är konsekvent i din kommunikation plus så klart, att du har rätt timing. Ibland börjar vi ett kundprojekt med en kampanj och leadsgenerering, men ofta behöver vi tillsammans med kunden göra hemläxan först.

Vad står företaget för, vilka är våra kunder, och vilka prospekt vill vi nå, vilka är de unika fördelarna med produkten eller tjänsten, vilka är konkurrenterna och vad säger dom.

Bli bättre än dina konkurrenter

Vi hjälper våra kunder att bättre förstå sin positionering på marknaden samt hur de framgångsrikt kan kommunicera med kunder och prospekt för att vara bättre och tydligare än sina konkurrenter.

Kommunikation på mottagarens villkor

När du vet mer om din målgrupp kan du också kommunicera på mottagarens villkor – dvs med deras språk och förståelse för vad som är viktigt för dem samt vilka problem som dina tjänster och produkter löser. Vi omsätter din kunskap och vår erfarenhet till ett effektivt budskap som attraherar din målgrupp.

Minst 5-12 kontakter för att ta hem en B2B-affär

För att ta hem en B2B affär krävs mellan 5 och 12 kontakter, är tjänsten eller produkten komplex ökar antalet kontakter. För att mer effektivt skapa dessa kontakter och förenkla kundens beslutsprocess kan vi hjälpa dig med säljverktyg och kontinuerligt kommunikationsflöde via lämpliga kommunikationskanaler för din målgrupp, ofta innebär det en mix av kanaler som kan förstärka ditt budskap och dina marknadsaktiviteter – en framgångsrik marknadsmix!

Leadsgenerering via digitala kanaler

Att lyckas med leadsgenerering kräver en plattform för kommunikation som i de flesta fall för IT-bolag är websiten. För att erbjuda ett attraktivt innehåll som genererar leads krävs det att vi har koll på marknaden, din position på marknaden, förståelse för kunden och hur de söker information.

Vi börjar med några frågor:

  • Har du en hemsida och produkter/tjänster som målgruppen hittar via en sökmotor?
  • Är ditt erbjudande tydligt för dina webbesökare – förstår de ditt erbjudande?
  • Har du regelbunden kommunikation med målgruppen, känner de till dig?
  • Erbjuder du tillfälle till konverteringar på din hemsida?

För att du ska finnas med i sökresultaten på t.ex. Google behöver siten vara rätt byggd och texten sökmotoroptimerad.

Adwords är ett jättebra komplement till SEO och organisk trafik. Men ha i åtanke att även om du köper t.ex. Adwords (annonser) tar Google också hänsyn till hur relevant texten är på din hemsida, är den inte relevant kan visningar och klick blir kostsamma och dina konkurrenter hamnar före dig i listan med annonsörer.

Kampanjer: Sälj+Marknad= framgång

Ett sätt att också engagera säljteamet är att skapa kampanjer mot utvalda målgrupper. Det kan t.ex. handla om merförsäljning till befintlig kund eller nykundsförsäljning. Det blir en fin utväxling när marknad och sälj samarbetar, vilket är en förutsättning för att lyckas bra med B2B försäljning.

Vill du generera fler heta leads, kontakta så berättar vi hur vi kan hjälpa till >

Läs mer om hur det fungerar att jobba med oss >

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV